NollenKneepkens | Mediation | Conflictmanagement | Coaching | Procesbegeleiding | Opleiding & Inspiratie | Opdrachtgevers | Contact
> Waarom coaching?
> Wanneer coaching?
> Werkwijze NollenKneepkens mediators+
Werkwijze NollenKneepkens mediators+
Onze coaches voeren eerst een intakegesprek om vast te stellen wat uw coach/sparringvragen zijn, dus wat u wilt bereiken. Aan de hand daarvan stellen zij een concreet plan op, waarin is aangegeven hoeveel gesprekken er nodig zijn en hoe vaak deze plaatsvinden. Gesprekken duren meestal ongeveer anderhalf uur.
Een coach van NollenKneepkens coacht zijn cliënt(en) vanuit een respectvolle houding. We gaan uit van de kracht van de gecoachte, niet zozeer van de kracht van de coach. Vaardigheden als luisteren en intuïtie zijn daarvoor essentieel. Wij stellen veel vragen, we geven geen antwoorden. Cliënten hebben zelf de antwoorden of kunnen ze vinden. Kernwoorden in onze coachstijl zijn: balans, voldoening en proces. De cliënt bepaalt de agenda, niet de coach. Het werk van de coach en de cliënt samen, mondt uit in leren en actie. Het leren leidt tot een groter vermogen te veranderen en naar onszelf te kijken. Alle keuzes van een mens dragen bij aan een leven dat min of meer voldoening geeft. De juiste keuzes brengen ons dichter bij balans.