NollenKneepkens | Mediation | Conflictmanagement | Coaching | Procesbegeleiding | Opleiding & Inspiratie | Opdrachtgevers | Contact
> Waarom conflictmanagement?
> Wanneer conflictmanagement?
> Werkwijze NollenKneepkens mediators+
Conflicten zijn onvermijdelijk
In iedere organisatie doen zich conflicten voor, ook als mensen samenwerken en hetzelfde doel nastreven. Omdat er onenigheid ontstaat over de manier waarop de samenwerking gestalte moet krijgen of over de invulling van een strategie. Soms zijn dat op zichzelf staande voorvallen, vaak hangen ze samen met de cultuur of structuur in een organisatie. En hoewel mensen mondiger zijn geworden, hebben ze meestal niet leren omgaan met kritiek. Dit leidt tot ergernissen en wrijvingen die vaak onuitgesproken blijven, tot de spreekwoordelijke druppel de emmer doet overlopen en het conflict zichtbaar wordt.

Conflicten zijn ongewenst
Voor een organisatie zijn conflicten ongewenst. Ze kosten tijd en geld en kunnen leiden tot een vervelende werksfeer. Een conflict dat escaleert, kan zelfs uitmonden in een ziekmelding of een ontslag. Dat heeft veel negatieve gevolgen, zoals de kosten voor vervanging, een ontslagprocedure en eventueel een ontslagvergoeding. Maar ook verlies van kennis, kosten voor werving en selectie en tijd die u kwijt bent aan het inwerken van een nieuwe medewerker.