NollenKneepkens | Mediation | Conflictmanagement | Coaching | Procesbegeleiding | Opleiding & Inspiratie | Opdrachtgevers | Contact
> Waarom conflictmanagement?
> Wanneer conflictmanagement?
> Werkwijze NollenKneepkens mediators+
Wanneer conflictmanagement?
De situaties waarin een conflictconsultant meerwaarde heeft, zijn uiteenlopend:
• Geen conflict
• Een mogelijk conflict
• Een bestaand conflict
Geen conflict
Gelukkig schakelen organisaties de conflictconsultants van NollenKneepkens regelmatig in als er nog niets aan de hand is. Conflicten vormen dan een onderdeel van ‘good governance’; het opstellen van een (risico)beleid biedt mogelijkheden om conflicten proactief te managen.

Een mogelijk conflict
Als u merkt dat er onrust heerst in uw organisatie, kan conflictconsultancy uitkomst bieden. Signalen hiervoor zijn herhaaldelijke kleine conflicten, een hoog ziekteverzuim, toegenomen werkdruk en sluimerende onvrede.

Een bestaand conflict
Soms is mediation de aanleiding. Want het oplossen van een conflict is niet altijd afdoende. Vaak speelt de omgeving, de organisatie, daarbij een rol. Als deze niet bij de conflictoplossing betrokken wordt, bestaat de kans op nieuwe conflicten.