NollenKneepkens | Mediation | Conflictmanagement | Coaching | Procesbegeleiding | Opleiding & Inspiratie | Opdrachtgevers | Contact
> Over ons
> De oprichters
> De mensen
> Algemene voorwaarden


De mensen
De oprichters werken aan een netwerk van professionals, waarmee samengewerkt wordt zodat maatwerk kan worden geleverd.


Sylvia Nollen

Mauritslaan 49, 6129 EL Urmond
T +31(0)43 - 880 22 59
M +31(0)6 - 549 27 426
E nollen@nollenkneepkens.nl

Sylvia heeft jarenlang ervaring in het begeleiden van complexe vraagstukken met verschillende en ook aanzienlijke, belangen. Ze is een methodische processor met oog voor detail en het verbindende geheel. Het is een passie om beweging te creeren en partijen aan te zetten tot het vinden van een oplossing. Sleutelwoorden zijn : respect, daadkracht, goed luisteren en doorvragen en het (laten)nemen van verantwoordelijkheid.


Ernest Kneepkens

Mauritslaan 49, 6129 EL Urmond
T +31(0)43 - 880 22 59
M +31(0)6 - 461 86 728
E kneepkens@nollenkneepkens.nl

Vanaf 2002 actief als advocaat/mediator en vanaf 2005 fulltime NMI NMI register mediator. Lid van diverse specialisatie verenigingen. Zijn mediation praktijk bestaat uit merendeel zakelijke, bestuursrechtelijke en arbeidsgeschillen. Ook begeleidt hij als mediator (zakelijke)echtscheidingen. Zijn stijl van werken is betrokken en hij stuurt, daar waar nodig, het proces. Hij verwacht van partijen een actieve houding. Immers: ieder is mede-verantwoordelijk voor het eindresultaat.


Marion Uitslag

Mauritslaan 49, 6129 EL Urmond
T +31(0)43 - 880 22 59
M +31(0)6 - 461 86 728
E info@nollenkneepkens.nl

Marion is ervaren in het werken met gecompliceerde kwesties waarbij diverse en vaak ook tegenstrijdige belangen een rol spelen. De drijfveer in haar werk is, om met aandacht voor deze verschillende belangen, tot haalbare en houdbare oplossingen te komen. Verbinding, communicatie, en eigen verantwoordelijkheid staan centraal in haar werkwijze.


Caroline Emmen

Mauritslaan 49, 6129 EL Urmond
T +31(0)43 - 880 22 59
M +31(0)6 - 349 25 250
E info@nollenkneepkens.nl

Caroline (jurist/mediator) is een groot aantal jaren als stafmedewerker beleid werkzaam geweest bij diverse werkgevers- en belangenorganisaties (o.a. VNO-NCW, Nederlands Mediation Instituut). Sinds 2006 is zij actief als mediator, gespecialiseerd in arbeidsconflicten en andere zakelijke conflicten. Caroline is er van overtuigd dat personen en bedrijven open staan voor het verbeteren en optimaliseren van hun onderlinge relaties. Zij treedt haar gesprekspartners op een ongedwongen manier tegemoet en begeleidt hen in het zoeken naar een passende toekomst gerichte oplossing.

Henri Wolters

Mauritslaan 49, 6129 EL Urmond
T +31(0)43 - 880 22 59
E info@nollenkneepkens.nl

Henri Wolters (1968) studeerde rechten aan de Universiteit Maastricht. Sedert 1991 is hij advocaat, aanvankelijk in Maastricht en sinds 1997 in Venlo bij Meulenkamp Advocaten. De nadruk van zijn advocatenpraktijk ligt op het adviseren en procederen op het gebied van het erfrecht, het echtscheidingsrecht en het huurrecht. Henri is erfrechtspecialist en onder meer lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN). Voortvloeiend uit zijn interesse in de persoonlijke, menselijke aspecten bij de behandeling van “advocatenzaken”, volgde hij in 1999 de opleiding tot mediator en is hij sinds die tijd als mediator naast de advocatuur werkzaam. De mediations die Henri voert betreffen onder meer echtscheidingen, familieconflicten, burengeschillen, maar ook zakelijke conflicten (bijvoorbeeld tussen aandeelhouders). De combinatie van zijn mediationvaardigheden en zijn kennis en ervaring als advocaat blijken in praktijk nuttig en worden door partijen gewaardeerd. Henri heeft een enthousiaste mediationstijl en draagt deskundig en professioneel handelen hoog in het vaandel. Zijn ontspanning vindt hij in hardlopen, uit eten en koken. Henri is MfN-registermediator. Hij is als rechtbankmediator verbonden aan de rechtbank Limburg.