NollenKneepkens | Mediation | Conflictmanagement | Coaching | Procesbegeleiding | Opleiding & Inspiratie | Opdrachtgevers | Contact
> Over ons
> De oprichters
> De mensen
> Algemene voorwaarden


NollenKneepkens mediators+
Onze overtuiging is dat optimale communicatie en een goede werkrelatie een voorwaarde zijn voor plezier op het werk, en een bijdrage leveren aan betere prestaties, meer geluk en creativiteit. Maar daar waar mensen samenwerken, ontstaan onvermijdelijk ook conflicten. De kunst is om daar goed mee om te gaan, zodat de middelen en de energie die vrijkomen bij conflicten omgezet worden in een voorwaartse beweging naar een verbeterde organisatie. Daarom biedt NollenKneepkens mediators+ diensten aan die de conflictvaardigheid en de eigen verantwoordelijkheid van samenwerkende mensen en organisaties versterken. Ons werkgebied is Zuid-Nederland.

Wij geloven in de waarde van conflicthantering en de kansen die dat biedt voor mensen, organisaties en de samenleving. Daarom willen wij tevens een kennis-expertisecentrum zijn voor mediators, advocaten en hun clienten. Dit vertalen wij onder meer in de ontwikkeling van nieuwe methodieken en in een aanbod van trainingen, workshops, intervisie, supervisie en peer groups.

Wij hebben respect voor mensen die een probleem toegeven en naar een oplossing willen zoeken. Want dat vergt moed. Moed om in de spiegel te kijken naar het eigen gedrag, om uit te spreken welke belangen u zelf heeft. Mensen met moed helpen wij graag. En daar zijn we streng in, of het nu leidinggevenden betreft, of een Raad van Toezicht. Zoekt u een mediator omdat dat goedkoper is dan een advocaat, maar bent u eigenlijk niet bereid openheid te geven en naar een gezamenlijke oplossing te zoeken? Kom dan niet naar NollenKneepkens, want we vragen door op dit soort punten en verwachten uw oprechte inzet