NollenKneepkens | Mediation | Conflictmanagement | Coaching | Procesbegeleiding | Opleiding & Inspiratie | Opdrachtgevers | Contact
> Over ons
> De oprichters
> De mensen
> Algemene voorwaarden
Sylvia Nollen

Mauritslaan 49, 6129 EL Urmond
T +31(0)43 - 880 22 59
M +31(0)6 - 549 27 426
E nollen@nollenkneepkens.nl

Sylvia Nollen (1958) heeft na een opleiding HBO-V in het N.O. van Brazilie gewerkt, waar zij onder meer een co-operatieve inkooporganisatie en een polikliniek oprichtte. Daarna studeerde zij psychologie aan de universiteit van Utrecht. Zij is afgestudeerd in gezondheidswetenschappen.

Sylvia heeft brede werkervaring in diverse functies in het onderwijs en de gezondheidszorg. Sinds 2002 staan conflict en communicatie binnen het bedrijfsleven en de overheid centraal in haar werk. Zowel in de preventieve sfeer: als coach, trainer, procesbegeleider, vertrouwenspersoon, als in de curatieve sfeer: als mediator, bemiddelaar, onderhandelingsadviseur. Zij concentreert zich op respect en empowerment. Het versterken van de kracht van mens en organisatie, herstel en verbeteren van werkrelaties, ervan uitgaand dat conflicten er nu eenmaal zijn en een positieve energie teweeg kunnen brengen. Relaties kunnen erdoor worden versterkt, want zeg nou zelf: waarom zou je je anders zo druk maken? Er is dus iets te winnen met een conflict. Als coach richt zij zich op belemmerende gedachten en gedragsverandering. Haar mediationpraktijk bestaat met name uit zakelijke en arbeidsgeschillen en bestuursconflicten.

Sylvia heeft gevoel voor sfeer en hart voor mensen, tegelijkertijd is zij stevig en helder. Sylvia werkt gedreven en zorgvuldig, met oog voor detail, zonder het grote geheel uit het oog te verliezen. Luisteren, ook tussen de regels door, daar begint het mee. Haar inspiratie ontleent zij aan tennis, wandelen, dans en sportmetaforen. Ook koken is voor haar een passie en een metafoor. Van verse ingrediënten die op dat moment voorhanden zijn, een heerlijk gerecht bereiden en eten. Dat doet ze letterlijk graag met familie en vrienden, en in symbolische sfeer samen met cliënten.

Sylvia is gecertificeerd NMI- en IMI mediator. Als mediator is zij verbonden aan ACB-group B.V., aan de Commissie Gelijke Behandeling, en aan de rechtbank van Maastricht en Den Bosch, Roermond, Breda. www.rechtspraak.nl, www.cgb.nl. Daarnaast geeft zij lezingen, workshops en trainingen op het snijvlak van organisaties, communicatie en conflicten. In samenwerking met de Hogeschool Utrecht werkt Sylvia momenteel aan de ontwikkeling van een opleiding Groepsdynamica.


Ernest Kneepkens

Mauritslaan 49, 6129 EL Urmond
T +31(0)43 - 880 22 59
M +31(0)6 - 461 86 728
E kneepkens@nollenkneepkens.nl

Ernest Kneepkens (1952) volgde de (internationale) rechtenstudie aan de Universiteit te Utrecht. Na zijn studie werkte hij bij het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag.

In 1982 stapte hij over naar de advocatuur met als specialisatie Ondernemingsrecht en Handelsrecht. Vanwege zijn ervaring en wijze van praktijkvoering werd hij daarnaast in 1995 door de rechtbank Maastricht aangetrokken als rechter-plaatsvervanger. Geleidelijk aan nam mediation een steeds grotere plaats in zijn werk in. Inmiddels heeft hij de advocatuur vaarwel gezegd en bestaat zijn mediation praktijk uit merendeel zakelijke, bestuursrechtelijke en arbeidsgeschillen. Zijn opgebouwde ervaring in diverse bestuursfuncties, onder meer in de (sport)medische wereld en in de culturele wereld, komt goed van pas. Sinds enige tijd adviseert hij de directies van diverse ondernemingen (in de bouwwereld en in de energiesector) en is hij nauw betrokken bij innovatieve bedrijven, zoals I-Cane www.I-Cane.nl en Syroko www.syroko.nl Conflicten zijn er nu eenmaal en vereisen vooral een verstandig beleid. Of het nu gaat om het besturen van een winstgeoriënteerde onderneming of van een non-profit instelling, beide vragen om een verantwoordelijkheid voor het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit conflicten. Pas dan ben je “in control”.

Ernest staat bekend om zijn manier van rust en vertrouwen brengen, terwijl hij de confrontatie niet uit de weg gaat.. Zijn gestructureerde manier van werken schept helderheid en ruimte voor creatieve oplossingen.

Kunst, natuur en dans zijn voor hem een bron van inspiratie en helpen hem steeds weer te beseffen dat er hard gewerkt is om een mooi en verrassend eindresultaat te bereiken. Hij weet te relativeren en tegelijk betrokken te blijven. Mensen in zijn omgeving, zowel privé als in de vele mediations die hij succesvol heeft begeleid, ontlenen op hun beurt weer inspiratie aan hem.

Sinds 2002 is Ernest actief als gecertificeerd NMI mediator. Hij is als rechtbank-mediator verbonden aan de rechtbanken te Maastricht, Roermond, Breda en Den Bosch (gerechtshof) en bij de Raad van State. www.rechtspraak.nl en www.raadvanstate.nl Ook is Ernest arbiter bij e-court, de eerste online rechtbank in Nederland. www.e-court.nl