NollenKneepkens | Mediation | Conflictmanagement | Coaching | Procesbegeleiding | Opleiding & Inspiratie | Opdrachtgevers | Contact
> Waarom procesbegeleiding?
> Wanneer procesbegeleiding?
> Werkwijze NollenKneepkens mediators+
Werkwijze NollenKneepkens mediators+
De procesbegeleiders van NollenKneepkens mediators+ helpen iedereen die betrokken is bij het proces en fungeren als voorzitter van het team. Bij een moeilijk proces, of een proces waar vele partijen bij betrokken zijn, kunnen soms twee gespecialiseerde begeleiders nodig zijn. Zo verschillend als de benodigde inhoudelijke kennis kan zijn, de aanpak verloopt volgens een vaste procedure. Eerst vindt een analyse plaats van het probleem en de ambitie van de organisatie. Op basis daarvan wordt bepaald wat nodig is, bijvoorbeeld een herinrichting van structuren, een cultuurverandering, een opleidingsprogramma of een plan van aanpak voor de gevolgen voor medewerkers. Werkafspraken en tijdpad maken deel uit van het procesplan en daarmee start ook de implementatie. Alles begint met goed luisteren naar wat er leeft, bij alle partijen. Vertrouwelijkheid, verbinding en beweging, verwondering en daadkracht, herkent u in onze procesbegeleiding.